Vad vi gör

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning. Läs mer

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
Tel: +32-2 732 18 00
Fax: +32–2 732 21 15
E-post: info@brysselkontoret.se

Kontakta medarbetare på Brysselkontoret

map

Nyheter från europaportalen

Kommerskollegium: ISDS hindrar inte svensk lagstiftning

2015-05-26

Kommerskollegium menar att företags investeringsskydd har liten påverkan på Sveriges möjligheter att stifta lagar.

Adaktusson efterlyser mer utrikespolitiskt EU-samarbete

2015-05-26

Kristdemokraternas Lars Adaktusson arbetar för en fredad zon för förföljda kristna i Mellanöstern. Han vill samtidigt att EU gör mer för att hjälpa Ukraina.

IMF-ekonom: Greklands budgetförslag räcker inte

2015-05-26

Internationella valutafondens chefsekonom Olivier Blanchard menar att de grekiska reformansträngningarna inte är tillräckliga.

Information från fackligt.eu

Gustav testar news

2015-03-17Nyheter

s sa as as as as as as as as as as s sa as […]

Testar igen

2015-02-27Nyheter

sas d sds ds ds d

Kommissionen vill vara stor i stora frågor, mindre i små frågor

Ordförande Jean-Claude Juncker och hans nya EU-kommission presenterade igår sitt arbetsprogram för nästa år. Programmet […]