personer har delat

STÖD FN-FÖRBUNDETS KRAV!

JÄMSTÄLLDHET - NYCKELN TILL UTVECKLING

Jämställdhet är nyckeln till utveckling. Flickor och kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning. Att inte ta tillvara deras kunskap, erfarenhet, energi och vilja i arbetet för en hållbar utveckling skulle vara förödande för världen. I början av 2016 ska nya globala utvecklingsmål ersätta de nuvarande millenniemålen. Under 2015 förhandlar FN:s medlemsländer om hur de nya målen ska se ut. FN-förbundet hävdar att flickors och kvinnors rättigheter måste genomsyra FN:s nya utvecklingsmål.

Alla barn har rätt till skolgång. Ändå är det miljontals flickor runt om i världen som inte går i skolan. I filmen jämför vi situationen i Etiopien i dag med situationen i Sverige i början av 1900-talet. I dag går många barn i grundskolan i Etiopien, men långt ifrån alla. Färre flickor än pojkar. Knappt hälften av flickorna som börjar grundskolan i Etiopien fullföljer skolan.

I Sverige i början av 1900-talet gick också många barn i skolan, men långt ifrån alla. Färre flickor än pojkar. Sverige satsade på utbildning vilket bidrog till att allt fler människor kunde ta sig ur fattigdom.

I dag gör många länder samma resa som Sverige gjorde för 100 år sedan. Och det går ännu snabbare. Gör som Sofia i filmen engagera dig i FNförbundet och för FN:s utvecklingsmål så att alla barn i Etiopien och i andra länder kan gå i skolan.

JÄMSTÄLLDHET - NYCKELN TILL UTVECKLING

Stöd FN-förbundets projekt Skolmat blir kunskap

Läs mer om projektet

Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och i framtiden.